Kwaliteitscontrole

Hoe objectief zijn uw kwaliteitsmetingen?

Omdat ‘vuil’ en ‘schoon’ subjectieve begrippen zijn, is er behoefte aan een algemeen aanvaardbaar kwaliteitsmeetsysteem, waarbij de subjectieve beoordeling van kwaliteit wordt vervangen door een objectieve meting op basis van uniforme, duidelijk omschreven uitgangspunten.

LDM Facility Services biedt haar opdrachtgevers de mogelijkheid om de kwaliteit van het schoonmaakwerk te laten toetsen middels het VSR-KMS kwaliteitsmeetsysteem.

VSR-KMS is een systeem dat de kwaliteit van het schoonmaakwerk volgens objectieve schoonmaak technische criteria vaststelt. Dit systeem is door VSR, in samenwerking met TNO, ontwikkeld.

Het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) is vastgelegd in een nationale (NEN)-norm voor de beoordeling van schoonmaakonderhoud: NEN 2075. Tevens past VSR-KMS perfect binnen de Europese norm: EN 13549.