Duurzaam ondernemen

Duurzaamheid krijgt een steeds prominentere plaats in het inkoopproces.
De Rijksoverheid wil samen met de decentrale overheden de markt voor duurzame producten stimuleren. Deze evolutie zie je ook steeds vaker in het bedrijfsleven.
LDM Facility Services helpt haar opdrachtgevers met de ontwikkeling van duurzaam inkopen. Wij dagen continue onze leveranciers en klanten uit mee te denken over een duurzame invulling van onze relatie.

Wat levert duurzaam ondernemen voor een organisatie op?

- Positieve maatschappelijke bijdrage en dus goed voor imago.
- Kostenbesparing door bijvoorbeeld minder energie verbruik.
- Kostenbesparing door zorgvuldiger grondstoffenverbruik.
- Een schonere werkomgeving en daardoor aantrekkelijker als werkgever.
- Een gezonder werkklimaat.