Contractmanagement

Facilitaire contracten dienen te allen tijde actief gemanaged te worden. Door wijzigingen in functionaliteit, verbruik of wensen van gebruikers kan een contract met daarbij horende uitvoering verder af te komen staan van de daadwerkelijke behoefte.
Als contractbeheerder bewaakt LDM Facility Services actief de kwaliteit, de prijsafspraken, het tijdig leveren van diensten, en zorgen wij voor heldere communicatie met toeleveranciers.

Factuurcontrole
LDM Facility Services controleert facturen en zorgt ervoor dat er alleen wordt betaald voor hetgeen conform contractafspraken overeenkomt. Onze opdrachtgever ontvangt een verzamelfactuur met daarbij opdrachtbonnen voor eventuele extra werkzaamheden. Hierdoor heeft onze opdrachtgever altijd een duidelijk beeld van de gemaakte kosten.

Prijsonderhandelingen
LDM Facility Services toetst of prijzen en eventuele prijsverhogingen marktconform zijn. Tevens controleren wij of de prijzen en eventuele prijsverhogingen overeenkomen met hetgeen wat contractueel is vastgelegd.

Mutaties
Met LDM Facility Services als contractbeheerder zal onze opdrachtgever snel mutaties onderkennen. Wij houden de interne ontwikkelingen van onze opdrachtgevers nauwlettend in de gaten, zijn scherp bij prijsaanpassingen en toetsen voortdurend of de huidige situatie nog aansluit met het contract.